1. Polska 56 lotów
2. Szwecja 20 lotów
3. Włochy 18 lotów
4. Belgia 4 loty
5. Francja 4 loty
6. Hiszpania 4 loty
7. Holandia 4 loty
8. Meksyk 4 loty
9. Portugalia 4 loty
10. Cypr 2 loty
11. Kuba 2 loty
12. Malta 2 loty